Enw’r Cwmni:  PK And K Imports Ltd T/A Goose Island

Lleoliad:  Abertawe

Teitl Swydd:  Cynorthwyydd Marchnata Ffasiwn

Rhaglen Prentisiaeth:  Marchnata Digidol Lefel 4

Oriau Gwaith: 40

Dyddiau ac Amseroedd Gwaith: 9am tan 5.30pm

Cyflog: £6 yr awr

Trosolwg o’r Cwmni:  

Ganwyd Ynys Goose ym 1993 y sylfaenydd y cwympais mewn cariad â'r ffabrigau a'r lliwiau yn ystod ei theithiau i India a'r Dwyrain Pell, a newidiodd ei gyrfa yn llwyr i ddilyn ei hangerdd dros deithio a ffasiwn.

 

Dyletswyddau Allweddol:  

 • Mewnbynnu stoc ar ein llwyfannau gwerthu cyfredol, gan gynnwys disgrifiadau a mesuriadau eitemau.
 • Cynorthwyo gyda negeseuon cyfryngau cymdeithasol.
 • Tynnu lluniau o stoc (gan gynnwys hunlun model)
 • Ymddangos ar fideos Facebook byw yn hyrwyddo brand Goose Island.
 • Cyfansoddi ac anfon negeseuon e-bost i gronfa ddata sy'n tyfu.
 • Ateb ymholiadau cyffredinol gan gwsmeriaid dros y ffôn, e-bost a negesydd Facebook.
 • Cynhyrchu adroddiadau bob mis ar amrywiaeth o ffactorau allweddol.

 

Gofynion Hanfodol/Dymunol:  

 • Yn fedrus yn gyfrifiadurol
 • Sgiliau ffotograffiaeth
 • Hyderus o flaen camera
 •  Gallu i flaenoriaethu

 

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:  23rd Ionawr 2022


Noder y gallai ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau barhau i gael eu hystyried, ar yr amod bod y swydd wag yn cael ei llenwi.

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y llefydd gwag hyn
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop