Dyma swydd Prentisiaeth.

Cewch eich cyflogi gan Rycon Steels a byddwch yn ymgymryd â Rhaglen Brentisiaeth, gan dderbyn cymorth ac arweiniad gan Aseswr profiadol i’ch helpu i gyflawni cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes.

Enw’r Cwmni:  Rycon Steels Ltd

Lleoliad:  Tredelerch, Caerdydd

Teitl y Swydd:  Prentis Gweinyddu Busnes

Rhaglen Brentisiaeth:  Cymhwyster Diploma Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes.

Hyd y contract: 18 mis

Oriau Gwaith: 40

Diwrnodau ac Amseroedd Gweithio: 7:45am – 4:30pm ddydd Llun i ddydd Iau a dydd Gwener 7.30am – 3.00pm

Cyflog:  £4.81 yr awr

Trosolwg o’r Cwmni:  Ffurfiwyd Rycon Steels Ltd ym 1970. Rydym yn cynnig amrediad llawn o gynhyrchion at ddefnydd DIY, adeiladwr neu fasnachol ac rydym yn cynnig gwasanaeth ffabrigo. Rydym yn gwasanaethu ardal de Cymru yn gyflym ac yn effeithlon.

Dyletswyddau Allweddol:  Bydd y rôl gweinyddu busnes a datblygu gwerthiannau’n cynnwys darparu cymorth i’r tîm gwerthu i sicrhau bod nwyddau dur yn cael eu danfon yn amserol ac yn gyson i’w gwsmeriaid, yn ogystal â gwneud yn siŵr bod darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol yn parhau’n fodlon gyda’r cwmni.

 • Gweithio ochr yn ochr â’r rheolwr swyddfa
 • Ymateb i ymholiadau gan gwsmeriaid am nwyddau a gwasanaethau yn amserol ac yn gyfeillgar.
 • Ymchwil ad-hoc i’r farchnad.
 • Rheoli gohebiaeth, galwadau a negeseuon e-bost sy’n cyrraedd.
 • Cefnogi’r rheolwr swyddfa â gwerthiannau.
 • Adnabod a rhoi gwybod am fusnes newydd posibl.
 • Cyfrannu’n gadarnhaol at dwf y cwmni trwy ddarparu cymorth gofynnol i staff perthnasol.

Gofynion Hanfodol/Dymunol: 

 • Agwedd ragweithiol a chadarnhaol
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau trefnu a sgiliau rheoli amser rhagorol
 • Sylw i fanylder sy’n ofynnol i gyflwyno safonau gwaith cyson uchel.
 • Agwedd ragweithiol a chadarnhaol.
 • Awydd cryf i gyflawni nodau’r cwmni
 • Gallu cwrdd â therfynau amser a, hefyd, cyflawni tasgau lluosog ar yr un pryd.
 • Yn meddu ar hunangymhelliad ac yn gallu gweithio’n annibynnol, gyda bach iawn o oruchwyliaeth.
 • Aelod da o dîm.
 • Ffordd broffesiynol a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.
 • Hyblyg a pharod i ymgymryd â thasgau gwahanol fel bo’r gofyn

Ystyriaethau COVID-19: Dilyn canllawiau presennol y llywodraeth

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:

8th July 2022

Interview Date: TBC

 
Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y llefydd gwag hyn
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop