Teitl y Swydd: Prentis Drafodwr Gosod Eiddo/Swyddog Cymorth Busnes

Rhaglen Brentisiaeth: Gweinyddu Busnes Lefel 2

Oriau gwaith: 30

Diwrnodau ac Amseroedd Gweithio: Dydd Llun i ddydd Gwener o 9am tan 4pm, gydag egwyl ginio awr, ddi-dâl.

Cyflog: £4.30

Trosolwg o’r Cwmni:

Ni yw prif Asiantaeth Gosod Eiddo de Cymru ac, o’r herwydd, mae angerdd tuag at ddarparu gwasanaeth eithriadol i gwsmeriaid yn ofynnol.  Tenantiaid a landlordiaid yw ein cwsmeriaid, ond rydym yn delio â nifer fawr o gontractwyr ac yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.

Edrychwch ar ein gwefan www.smart-lettings.co.uk i ddysgu rhagor neu chwiliwch amdanom ar y Cyfryngau Cymdeithasol; rydym ni ar Instagram, Facebook, Twitter a Google.  

Dyletswyddau Allweddol:  

 • Ateb y ffôn
 • Ffeilio
 • Siarad â Thenantiaid/Landlordiaid
 • Cwblhau rhestrau cynnwys a chyflwr
 • Dangos eiddo i bobl
 • Derbyn eiddo
 • Tynnu ffotograffau
 • Mynd ar drywydd ôl-ddyledion rhent
 • Cofnodi data ar ein systemau, 10ninety, Microsoft Office ac ati
 • Cymorth busnes i’r Cyfarwyddwyr
 • Rhyngweithiadau/postiadau/sylwadau ar y cyfryngau cymdeithasol

 

Gofynion Hanfodol:  

 • Trwydded Yrru lawn y DU a Char
 • TGAU Saesneg Gradd A-C
 • Profiad o Microsoft Office
 • Gwiriad clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Meini Prawf Dymunol

 • Profiad gweinyddol blaenorol
 • Profiad blaenorol yn y diwydiant gosod eiddo/gwerthu

 

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y llefydd gwag hyn
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop