Cewch eich cyflogi gan THOMAS Recruitment Group byddwch yn ymgymryd â Rhaglen Brentisiaeth, gan gael cymorth ac arweiniad gan Aseswr profiadol i’ch helpu i gyflawni cymhwyster Cynorthwyydd Cyllid Prentis

 

Enw’r Cwmni: THOMAS Recruitment Group

Lleoliad: Caerdydd

Teitl Swydd: Cynorthwyydd Cyllid Prentis

Rhaglen Prentisiaeth: Trin Gwallt Lefel 2

Oriau Gwaith: 35 awr yr wythnos

Dyddiau ac Amseroedd Gwaith: I gael ei gadarnhau

 

Cyflog:  up to £20,000

 

Trosolwg o’r cwmni:  

Mae Grŵp Recriwtio THOMAS yn gwmni recriwtio arobryn, hynod llwyddiannus, sy’n gweithredu o rwydwaith o ganolfannau recriwtio ledled y DU.

Rydym ni’n denu a chynnal y gweithwyr gorau yn y diwydiant trwy ddarparu’r hyfforddiant, y cyfleoedd dilyniant, a’r potensial ennill gorau.


Dyletswyddau allweddol:  

 • Dyletswyddau gweinyddol, fel y manylir isod
 • Cymorth i fewnbynnu gwybodaeth y gyflogres 
 • Delio ag ymholiadau gan ymgeiswyr
 • Rôl weithredol mewn datrys problemau
 • Cymhyrchu gorchmynion prynu / anfonebau
 • Diweddaru taenlenni

 

Gofynion hanfodol:  

 • Sylw ardderchog at fanylion
 • Hyddysg mewn cyfrifiadura – yn enwedig Excel
 • Profiad o gofnodi data
 • Y gallu i weithio’n gyflym
 • Personoliaeth gyfeillgar
 • Chwaraewr tîm
 • Sgiliau rhifiadol ardderchog
 • Cymwys mewn Pecynnau Microsoft Office
 • Rhywun sy’n uchelgeisiol ac yn awyddus i ddysgu am gyflogres a chyllid

 Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 27th Ionwar 2022

 

Sylwch y gellir dal i ystyried ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau, ar yr amod bod y swydd wag yn cael ei llenwi. Dyddiad Cyfweld: i'w gadarnhau

Efallai bydd gennych ddiddordeb yn y llefydd gwag hyn
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop