Swyddi gwag

Os ydych chi'n dymuno dod yn Brentis, rydych chi wedi dod i’r lle iawn!

Yn ACT rydym wedi ymrwymo i gynnig y cyfleoedd Prentisiaeth gorau i chi. Rydym yn cynnig amrywiaeth enfawr o Brentisiaethau a Lleoliadau Gwaith o ansawdd uchel gyda chyflogwr blaenllaw sydd yn awyddus i gyfarfod ymgeiswyr ifanc angerddol fel chi.

Rydym yn gweithio gyda dros 1,000 o gyflogwyr gan gynnwys Byrddau Iechyd Cymru, Cyngor Casnewydd, Prifysgol Caerdydd, Wessex Garages, JCP Solicitors a HSJ Accountants yn ogystal â busnesau llwyddiannus llai fel Amaryllis Salon ac Abode Shutters & Blinds.

Isod, mae rhestr o'r swyddi gwag byw sydd gennym ar gael ar hyn o bryd, ond rydym yn datblygu cannoedd mwy o gyfleoedd drwy gydol y flwyddyn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod yn ôl yn fuan i edrych am gyfleoedd eraill.

 

Archwilio yn ôl:

Methu dod o hyd i swydd wag sy’n addas i chi?

Os ydych chi dan 19 mlwydd oed ac na allwch weld eich cyfle delfrydol wedi’i rhestru isod, cysylltwch â ni a dweud wrthym beth rydych yn chwilio amdano. Byddwn yn gallu dod o hyd i’r Brentisiaeth neu’r Lleoliad Gwaith perffaith yn arbennig i chi.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop