Cyflogadwyedd

Mae ein cymwysterau Lefel 1 yn gam tuag at Brentisiaeth, hyfforddiant pellach, sefydlu eich busnes eich hun, neu ddod o hyd i'ch swydd ddelfrydol. Mae ein rhaglen Twf Swyddi Cymru+ yn eich galluogi i ennill cymhwyster Lefel 1 yn eich llwybr dewisol a’r holl gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant sydd eu hangen i’ch helpu i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eich bywyd!

Beth yw'r manteision?

Beth yw manteision y rhaglen Hyfforddeiaeth?

  • Lwfans hyfforddiant o £50 yr wythnos (isafswm - oriau llawn amser)
  • Costau teithio’n cael eu talu’n wythnosol
  • Dysgu sgiliau hanfodol fel: cyfathrebu, gweithio mewn tîm, datrys problemau a TG
  • Cipolwg ar y sgiliau mae’r prif gyflogwyr yn chwilio amdanynt
  • Y cyfle i dreulio ychydig wythnosau mewn gwahanol fathau o swyddi
  • Cymorth rheolaidd a chyngor da i'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir
  • Hwb mawr i’ch hyder a rhagolygon mwy disglair ar gyfer y dyfodol
  • Bydd gennych hawl i wneud cais am gerdyn Prentisiaeth NUS sy’n rhoi disgownt ecsgliwsif i chi gan gannoedd o gwmnïau. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Beth yw'r gofynion?

Rhaid i chi fod yn 16-18 mlwydd oed ond nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol - dim ond agwedd gadarnhaol yn unig!

Sut mae cael ar gwrs Hyfforddeiaeth? 

Mae modd i ti gael rhagor o wybodaeth am Twf Swyddi Cymru+ drwy fynd i:  https://cymrungweithio.llyw.cymru/twf-swyddi-cymru-plws

Neu cysylltwch ag aelod o'n Tîm Ymholiadau a fydd yn gallu help!

029 2046 4727

info@acttraining.org.uk

Mae Gweinyddiaeth Busnes ar gael yn y canlynol:

Caerdydd, Pen-y-bont, Y Barri, ac Aberdâr

Cyfleoedd Gyrfa: 

Ysgrifennydd Cyfreithiol, Rheolwr Swyddfa, Cynorthwyydd Personol a llawer mwy...

 

Dysgu mwy am y cymorth ychwanegol y byddwn ni’n ei gynnig yn ystod eich amser yn ACT 

Eisiau mwy o wybodaeth?

Gadewch i ni wybod eich cyfeiriad e-bost a bydd ein tîm ymroddedig yn cysylltu â chi!

Eisiau gwneud cais am TSC+?

fff

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop