Peirianneg Fodurol

Mae ein cymwysterau Lefel 1 yn gam tuag at Brentisiaeth, hyfforddiant pellach, sefydlu eich busnes eich hun, neu ddod o hyd i'ch swydd ddelfrydol. Mae ein rhaglen Twf Swyddi Cymru+ yn eich galluogi i ennill cymhwyster Lefel 1 yn eich llwybr dewisol a’r holl gefnogaeth, arweiniad a hyfforddiant sydd eu hangen i’ch helpu i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eich bywyd!

Beth yw'r manteision?

TSC+ Y Maes Datblygu

  • Lwfans hyfforddi o hyd at £55 yr wythnos

  • Cefnogaeth gyda chostau teithio

  • Cefnogaeth cyflogadwyedd

  • Lleoliadau blas ar fyd gwaith

  • Cefnogaeth, cyngor ac arweiniad rheolaidd i'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir

  • Hwb mawr i'ch hyder a rhagolygon mwy disglair ar gyfer y dyfodol

Beth yw'r gofynion?

You must be aged 16-18 but do not need any previous qualifications-just a positive can-do attitude!

Sut ydw i yn dod yn ddysgwr TSC+?

Mae modd i ti gael rhagor o wybodaeth am Twf Swyddi Cymru+ drwy fynd i:  https://cymrungweithio.llyw.cymru/twf-swyddi-cymru-plws

Neu cysylltwch ag aelod o'n Tîm Ymholiadau a fydd yn gallu help!

029 2046 4727

info@acttraining.org.uk

Cyfleoedd Gyrfa:

Mechanic, Modifications Specialist, Quality Engineer, Body-repair plus many more…

Find out the extra support we will offer during you time at ACT 

Darllen Mwy
Eisiau mwy o wybodaeth?

Gadewch i ni wybod eich cyfeiriad e-bost a bydd ein tîm ymroddedig yn cysylltu â chi!

Eisiau gwneud cais am TSC+?

fff

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop