Peirianneg Fodurol

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Mae ein rhaglen Hyfforddeiaeth Lefel 1 yn gam tuag at ein Prentisiaeth. Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i ennill cymhwyster Lefel 1 yn eich llwybr o ddewis drwy gynnig lleoliad gwaith gwych i chi gyda chyflogwr o’r radd flaenaf. Byddwch yn cael hyfforddiant cyflogadwyedd i’ch helpu i sefyll allan yn y farchnad swyddi a’r holl gefnogaeth rydych chi ei hangen i symud ymlaen i’r cam nesaf yn eich bywyd!

Beth fyddwch chi’n ei gael fel Hyfforddai?

Beth yw manteision y rhaglen Hyfforddeiaeth?

  • Lwfans hyfforddiant o £50 yr wythnos (isafswm - oriau llawn amser)
  • Costau teithio’n cael eu talu’n wythnosol
  • Dysgu sgiliau hanfodol fel: cyfathrebu, gweithio mewn tîm, datrys problemau a TG
  • Cipolwg ar y sgiliau mae’r prif gyflogwyr yn chwilio amdanynt
  • Y cyfle i dreulio ychydig wythnosau mewn gwahanol fathau o swyddi
  • Cymorth rheolaidd a chyngor da i'ch helpu i wneud y dewisiadau cywir
  • Hwb mawr i’ch hyder a rhagolygon mwy disglair ar gyfer y dyfodol
  • Bydd gennych hawl i wneud cais am gerdyn Prentisiaeth NUS sy’n rhoi disgownt ecsgliwsif i chi gan gannoedd o gwmnïau. Cliciwch yma i ddarllen mwy

Beth yw'r gofynion?

Rhaid i chi fod yn 16-18 mlwydd oed ond nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol - dim ond agwedd gadarnhaol yn unig!

Sut mae cael ar gwrs Hyfforddeiaeth? 

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol drwom ni

02920 464727

info@acttraining.org.uk

Mae Peirianneg Modurol ar gael yn y canlynol:

Caerdydd 

Cyfleoedd Gyrfa: 

Peiriannydd, Addasiadau Arbenigol, Peiriannydd Ansawdd, Atgyweirio corff a llawer mwy...

Dysgu mwy am y cymorth ychwanegol y byddwn ni’n ei gynnig yn ystod eich amser yn ACT 

Darllen Mwy
Eisiau mwy o wybodaeth?

Gadewch i ni wybod eich cyfeiriad e-bost a bydd ein tîm ymroddedig yn cysylltu â chi!

Eisiau gwneud cais am raglen?

fff

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop