Cymerwch olwg ar y llwybrau Hyfforddeiaeth gwych sydd ar gael

Os nad ydych yn barod am Brentisiaeth, mae ein llwybrau Hyfforddeiaeth yn ddelfrydol er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer y byd gwaith. Mae Hyfforddeiaeth yn raglen hyfforddiant Cyn-Brentisiaeth wych sy'n paratoi pobl ifanc 16-18 oed ar gyfer y byd gwaith.

 Ar ôl treulio’r rhan fwyaf o'ch amser yn yr ysgol neu'r coleg, byddwch angen help llaw i symud ymlaen o addysg i waith- a dyma mae ein llwybrau Hyfforddeiaeth yn gwneud.

 Ddim yn siŵr am beth ydych yn chwilio? Defnyddiwch y teclynnau isod i ddarganfod y cyrsiau sy'n addas i chi.

Eisiau mwy o wybodaeth?

Gadewch i ni wybod eich cyfeiriad e-bost a bydd ein tîm ymroddedig yn cysylltu â chi!

Eisiau gwneud cais am raglen?

fff

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop