Lleoliadau Gwaith Hyfforddeiaeth

Mae dros 12,000 o bobl ifanc 16-18 mlwydd oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET)

 Rydym yn rhedeg rhaglen cyflogadwyedd llwyddiannus ar gyfer pobl ifanc 16-18 mlwydd oedd - enw’r rhaglen hon yw’r rhaglen Hyfforddeiaeth. Mae Hyfforddeiaethau yn gymhwyster Lefel 1 ac mae’n raglen addysg a hyfforddiant wych sy’n paratoi pobl ifanc ar gyfer y byd gwaith. Mae rhan o’r rhaglen Hyfforddeiaeth yn cynnwys y person ifanc yn ymgymryd â lleoliad profiad gwaith llawn amser neu ran amser o ansawdd uchel. Pam na ewch ati i drosglwyddo eich gwybodaeth i’r genhedlaeth nesaf ac elwa ar y lleoliadau tymor byr neu hirdymor a ariennir yn llawn. Gallwch wneud gwahaniaeth mawr drwy gefnogi dysgwr ifanc a allai ddod yn hynod werthfawr i’ch busnes yn y dyfodol. Mae gennym gronfa o bobl ifanc sy'n cael eu hyfforddi gyda ni ar ein rhaglen Hyfforddeiaeth sydd angen profiad o'r gweithle. Mae’r bobl ifanc hyn yn datblygu’r sgiliau mae cyflogwyr eu heisiau, yn ogystal â’r agwedd gadarnhaol tuag at gwaith sydd ei hangen.

 Mae llawer o'n cleientiaid presennol wedi defnyddio ein rhaglen Hyfforddeiaeth yn llwyddiannus i hyfforddi person ifanc nad ydynt yn barod ar gyfer cyflogaeth a/neu Brentisiaeth. Mae llawer o Hyfforddeion yn cael eu hyfforddi, eu datblygu a’u mowldio i weithwyr gwerthfawr ac, ar ôl cwblhau eu Hyfforddeiaeth yn llwyddiannus, wedi cael cynnig swydd Prentisiaeth ac wedi symud ymlaen yn y busnes.

Chwilio am pobl ifanc disglair a thalentog i ymuno â'ch busnes?

Ystyriwch redeg rhaglen Cyn-Prentisiaeth gyda ni. Mae ein rhaglenni Cyn-Prentisiaeth Pwrpasol yn cael eu rhedeg ar y cyd â chyflogwyr sydd am recriwtio’r bobl ifanc mwyaf talentog. Mae’r rhaglen yn fer, ac yn ddwys, ac wedi’i hanelu at eich helpu i ddod o hyd i’r ymgeisydd iawn i lenwi eich swydd Prentisiaeth.

Ymrwymiad byrrach

Os nad ydych yn barod i ymrwymo i leoliad gwaith yna mae ffyrdd eraill y gallwch gefnogi'r bobl ifanc i'w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Mewn partneriaeth â chyflogwyr Cymru, rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau sy'n annog, yn cymell ac yn addysgu pobl ifanc ar gyflogadwyedd a gwahanol fathau o brosesau recriwtio fel eu bod yn gallu cyrraedd eu potensial llawn pan fyddant yn chwilio am waith. Yn aml, mae’r gweithgareddau hyn yn gofyn am hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn o'ch amser yn unig ac yn cynnwys ymweliadau cyflogwyr, cyfweliadau ffug, gweithdai cyflogadwyedd, yn ogystal â’n Diwrnodau Cyflogwch Fi.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop