Cefnogaeth i Ysgolion - Help a Chyngor

Yn ACT, rydym wedi ymrwymo i gynnig y cyfleoedd hyfforddi gorau yng Nghymru. Rydym am i'ch disgyblion wneud y penderfyniad cywir ynghylch eu dyfodol a sicrhau bod tîm o arbenigwyr wrth law i sicrhau bod hynny'n digwydd. Gan weithio'n agos iawn gydag ysgolion a chweched dosbarth ar draws de Cymru, mae ein 'tîm ysgolion' yn cefnogi athrawon, addysgwyr a chynghorwyr gyrfaoedd wrth gyflwyno'r wybodaeth fwyaf defnyddiol a pherthnasol i fyfyrwyr o Flwyddyn 8 hyd at Flwyddyn 13.

Ein nod yw i helpu ysgolion lleol a cholegau chweched dosbarth i ddarparu’r wybodaeth a'r cyngor gorau posibl i bobl ifanc ynghylch eu rhagolygon ar gyfer y dyfodol. Trwy ystod o weithdai, cyflwyniadau, sgyrsiau a sesiynau pwrpasol, gall ein tîm ymweld â'ch ysgol, gweithio'n agos gyda'ch staff, a darparu cyngor diduedd, hynod ddefnyddiol i'ch holl ddisgyblion a fydd yn ystyried beth i'w wneud ar ôl gadael yr ysgol.

Mae’r gwasanaethau y gall ACT ddarparu ar gyfer ysgolion a disgyblion yn cynnwys:

  •  Sgyrsiau mewn Gwasanaeth Ysgol
  • Presenoldeb mewn Nosweithiau Rhieni
  • Presenoldeb mewn Ffeiriau Gyrfaoedd
  • Presenoldeb mewn Dewisiadau ar ôl-16
  • Gweithdai Ysgrifennu CV a Chyfweliad Ffug
  • Dyddiau Blasu

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r gwasanaethau uchod, cysylltwch â'n Rheolwr Marchnata Ysgolion, Kate Phillips ar 029 2046 4727 neu e-bostiwch katephillips@acttraining.org.uk

Cwrdd â'r tîm

Tîm Ysgolion

Kate Phillips, Rheolwr Marchnata Ysgolion katephillips@acttraining.org.uk

Carol Moseley, Rheolwr Recriwtio Dysgwyr Carolmoseley@acttraining.org.uk

Cynghorwyr Cyfleoedd

Julie Baker juliebaker@acttraining.org.uk - Caerdydd

Rachel Hall rachelhall@acttraining.org.uk- Caerdydd 

Nikki Hernaman nikkihernaman@acttraining.org.uk- Caerdydd 

Gareth Blackwell garethblackwell@acttraining.org.uk- Aberdâr/ Pen-y-bont ar Ogwr

Rhian Cosslett rhiancosslett@acttraining.org.uk - Y Barri/Caerffili

 

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop