Recriwtio Prentis

Mae cyflogi Prentis yr un fath â chyflogi aelod newydd o staff - yr unig wahaniaeth yw y bydd yr aelod newydd o staff yn ymgymryd â Phrentisiaeth a hyfforddiant yn y gwaith.

Eich dewis chi yw sut y byddwch yn hysbysebu, cyfweld ac yn cynnig y swydd i’r Prentis, ond rydym yn cynnig gwasanaeth recriwtio Prentis a ariennir yn llawn, a gall unrhyw rai o’n cleientiaid a’n busnesau o Gymru fanteisio ar y gwasanaeth hwn.

Rydym yn brofiadol iawn ym maes recriwtio Prentisiaid ac yn gweithredu yn debyg iawn i asiantaeth recriwtio sy’n golygu y gallwn eich helpu i recriwtio’r person perffaith.

Mae ychydig o reolau pan fyddwch yn recriwtio Prentis, a gallwch eich helpu drwy’r broses gyfan, ond y pethau sylfaenol yw bod rhaid i chi allu sicrhau’r canlynol i Brentis:

  • contract cyflogaeth 
  • cyflog sy’n bodloni’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer Prentisiaid
  • amgylchedd gweithio diogel ac iach (bydd ein tîm Iechyd a Diogelwch yn ymweld â chi i wirio bod popeth mewn trefn)
  • amser i gwblhau eu hyfforddiant fel y nodir yn y cynllun hyfforddi

Yn ogystal â’ch helpu i sicrhau bod yr uchod i gyd wedi'u diwallu, gallwn eich cefnogi gyda disgrifiadau swydd, hysbysebu; gan gynnwys rhestru swyddi gwag ar Wasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru a’n tudalen swyddi gwag ar ein gwefan, yn ogystal â hidlo’r ceisiadau cychwynnol, gan sicrhau bod gennych restr fer o ymgeiswyr o ansawdd uchel i’w cyfweld. Mae faint o gyfraniad a chymorth rydych chi’n ei gael gennym ni i fyny i chi’n llwyr.

 

Eisiau gwybod mwy?

Cyflogwyr

Cyflogwyr

Rydym yn darparu pecynnau hyfforddi deinamig a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion cyflogwyr a'r gweithlu yng Nghymru.

Hyfforddeiaethau

Hyfforddeiaethau

Mae ein Prentisiaethau yn rhaglenni sy’n seiliedig ar waith wedi’u dylunio o amgylch anghenion eich busnes, sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Prentisiaeth a gynigir

Prentisiaeth a gynigir

Mae gennym dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda channoedd o sefydliadau bach, canolig a mawr ledled Cymru a hynny mewn ystod o sectorau a meysydd busnes.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop