"Mae'r cefnogaeth a'r help gefais gan ACT yn golygu fy mod ar y trywydd iawn"

28 Jan 2020 Blog Learners

Roedd James Regan, 18, o Radyr yn cael trafferth gyda dysgu o werslyfr, ond gydag ACT, darparwr hyfforddiant blaenllaw Cymru, daeth o hyd i arddull dysgu berffaith iddo fod yn llwyddiannus.

Diolch i raglen brentisiaeth ymarferol a gyflwynwyd trwy ACT, mae James bellach yn rhagori mewn rôl Cymorth Dechnegol gyda'r darparwr gwasanaethau cyfrifiadurol yng Nghaerdydd, QuickSmart IT. Mae QuickSmart IT yn cynnig cefnogaeth TG i fusnesau dros ledled De Cymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a De Orllewin Lloegr.

Ar ôl darganfod beth oedd prentisiaeth, sylweddolais ei fod yn ffit berffaith ar gyfer fy ffordd o ddysgu. Dwi ddim yn hoffi dysgu o lyfr testun, a byddai’n llawer gwell gen i ddysgu trwy wneud. Mae pob peth rydw i'n ei ddysgu ar fy mhrentisiaeth yn gysylltiedig â’r hyn ryw i'n ei wneud o ddydd i ddydd. Nid wyf yn darllen llyfr testun a dysgu am bethau nad yw’n mynd i fod yn ddefnyddiol i mi 90% o’r amser.

Dechreuodd llwyddiant James pan ymrestrodd ar raglen hyfforddet ACT lefel 1 TG. Mae’r hyfforddeiaethau yn rhaglenni hyfforddiant cyn-brentisiaeth sy’n paratoi pobl ifanc 16-18 oed ar gyfer byd gwaith. Nid oedd llwybr academaidd traddodiadol yn addas i James, darganfyddodd y gallai ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol trwy brentisiaeth.

Er nad oedd ganddo unrhyw ddealltwriaeth am TG uwch, llwyddodd ACT I sicrhau lleoliad i James gyda Quick Smart IT, a arweinodd yn fuan at gynnig swydd brentisiaeth gyda’r darparwr datrysiadau TG. Ers hynny mae James wedi ffynnu, gan ennill profiad amhrisiadwy ar y brentisiaeth, yn ogystal â llu o sgiliau newydd.

Cyn fy mhrentisiaeth, doedd gen i ddim dealltwriaeth am TG uwch, ond nawr rydw i'n cael gweithio ar ychydig o bopeth o rwydweithio i osodiadau a gweinyddwyr. Gyda QuickSmart IT, rwyf wedi bod yn dysgu pethau newydd bob dydd ac mae fy nealltwriaeth mewn TG wedi ehangu’n anhygoel ers i mi fod yma. ”

Fel miloedd o brentisiaid eraill, mae James yn elwa'n aruthrol o'r cyfle i arbenigo a datblygu ei set sgiliau yn y swydd, wrth ennill cymwysterau a derbyn cefnogaeth sydd wedi'i theilwra.

”Mae ACT wedi bod yn wych ac wedi fy nghefnogi bob cam o'r ffordd. Canfûm fod y sesiynau tiwtor wyneb yn wyneb yn help mawr i'm cael trwy fy nghymhwyster Lefel 3. Gyda chefnogaeth ACT, rwyf bellach wedi cwblhau fy nghymhwyster Defnyddwyr TG a Chyfrifiaduron Lefel 1 a fy Sgiliau Defnyddiwr TG Lefel 3. Mae QuickSmart IT wedi bod yn wych hefyd. Unrhyw bryd rydw i wedi teimlo'n sownd neu angen cefnogaeth, maen nhw'n fwy na pharod i helpu”

Gan feddwl ymlaen at ei ddyfodol, ychwanegodd James, ‘Gan symud ymlaen rwyf am ddatblygu fy sgiliau a chael gwybodaeth lawer mwy trylwyr o rwydweithio a gweinyddwyr i weithio fy ffordd i fyny! Rwyf mor falch fy mod wedi cael fy nghyfeirio at gyfeiriad ACT, sydd wedi bod yn help enfawr i'm cael yn ôl ar y trywydd iawn. Fy nghyngor i unrhyw un sy’n ystyried hyfforddi yn y swydd yw ‘mynd amdani 100%’. Dyma'r ffordd orau i ddysgu.

Os ydych chi wedi eich ysbrydoli gan stori ‘James’ ac yn credu y gallai Prentisiaeth fod ar eich cyfer chi, yna edrychwch ar ein swyddi gwag Prentisiaeth yma. Mae gennym gannoedd o swyddi gwag ar gael gyda chyflogwyr gorau Cymru, sy'n chwilio am ymgeiswyr ifanc talentog fel chi. Ymgeisiwch nawr

 

 

Share
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop