Mae ein Gwasanaethau Hyfforddi dan Reolaeth (MTS) wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer CfW a PaCE. Nod ein cyfres o gyrsiau yw mynd i’r afael â thlodi mewn cymunedau ac annog cyflogaeth gynaliadwy’n weithredol drwy roi sylw i anghenion hyfforddi a rhwystrau rhag gweithio.

Gallwch weld y system archebu ar-lein a’r catalog cyrsiau yma. 

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop