Cwrdd â'n Cynrychiolydd Dysgwr

Chloe Mundell learner rep

Yn ACT, mae boddhad dysgwyr yn bwysig iawn ac rydym yn awyddus i sicrhau bod ein holl ddysgwyr nid yn unig yn hapus â'r gwasanaeth hyfforddi yr ydym yn ei ddarparu, ond eu bod yn gwbl ecstatig amdano. Credwn ei fod yn bwysig iddynt rannu eu meddyliau, rhoi adborth a darparu awgrymiadau i sicrhau fod pawb yn cael profiad o ansawdd o'r dechrau i'r diwedd ar eu taith fel dysgwr.

Mae ein Cynrychiolydd Dysgwr, Chloe Mundell, yn gweithio i sicrhau fod gan bob dysgwr lais er mwyn darparu adborth i Reolwyr i gynorthwyo gwelliant.

"Mae'n bwysig bod dysgwyr yn manteisio i'r eithaf ar eu profiad, ac os oes yna rywbeth y maent yn teimlo y gallwn wneud i helpu, yna rwyf am wybod amdano. Rwyf am i ddysgwyr deimlo y gallant ddarparu adborth a gwneud awgrymiadau ac y byddwn yn gwrando ac yn gwneud popeth y gallwn i ddarparu’r profiad gorau."

Os oes gennych unrhyw adborth, neu os hoffech sgwrsio â Chloe am eich profiad gydag ACT, e-bostiwch hi ar feedback@acttraining.org.uk.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch adborth ar Twitter @ACTLearnerVoice.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop