Prif Swyddfa ACT a Chanolfan Sgiliau Caerdydd

Croeso i Prif Swyddfa ACT a Chanolfan Sgiliau Caerdydd!

Wedi'i leoli o fewn pellter cerdded i ganol Dinas Caerdydd, mae'r ganolfan fodern hon yn cynnwys ystod eang o gyfleusterau hyfforddi arbenigol a lleoedd dysgu ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau. Un o'r nifer o gyfleusterau y soniwyd amdanynt yma yn ein Canolfan Sgiliau Caerdydd yw ein caffi Ocean Park, sydd â sgôr hylendid 5 seren, sy'n gaffi â chyfarpar llawn sy'n cael ei redeg gan ein dysgwyr ac sydd â rhywbeth cyffrous ar y fwydlen bob amser.

Ni waeth pa alwedigaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, mae gennym amgylchedd cyffrous i chi ddechrau eich gyrfa a dysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i'ch swydd ddelfrydol. Rydym yn cynnig yr ystod lawn o raglenni dysgu yn y gwaith, o Ymgysylltu a Hyfforddeiaethau Lefel 1 yr holl ffordd i fyny i Prentisiaethau Lefel 5 ar draws 30 o wahanol sectorau.

 

Diddordeb? Beth i'w wneud nesaf...

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i edrych o gwmpas ein canolfan a gadewch inni eich helpu i gyflawni eich uchelgais gyrfa.

029 2046 4727

Prif Swyddfa ACT a Chanolfan Sgiliau Caerdydd
Ocean Park House
East Tyndall Street
Caerdydd
CF24 5ET

info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth Teithio

Mae Canolfan Sgiliau Caerdydd 20 munud ar droed o ganol tref Caerdydd a thaith feic 6 munud. Mae llwybr beicio ar gael, ewch i fapiau Google i gael mwy o wybodaeth. Fel arall, os ydych chi'n teithio ar Fws Caerdydd, defnyddiwch lwybrau rhifau 1 a 2 City Circle, sy'n rhedeg bob 20 munud o Canal Street, Canol y Ddinas.

Darganfod canolfan arall
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop