Canolfan Glyn Ebwy

Croeso i Ganolfan Glyn Ebwy!

Os na allwch gyrraedd unrhyw un o'n Canolfannau Sgiliau mwy ond bod gennych ddiddordeb o hyd mewn hyfforddiant, ymwelwch â ni yn ein Canolfan Glyn Ebwy.

Galwch heibio i weld eich tiwtor, a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r lleoliad perffaith yn y llwybr galwedigaethol o'ch dewis.

 

Diddordeb? Beth i'w wneud nesaf...

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad a gadewch inni eich helpu i gyflawni eich uchelgais gyrfa.

01495 301354

Sefydliad Glyn Ebwy (EVI),
Stryd yr Eglwys, Glyn Ebwy,
Blaenau Gwent,
NP23 6BE

info@acttraining.org.uk

Darganfod canolfan arall
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop