Academi Sgiliau Caerdydd

Croeso i Academi Sgiliau Caerdydd!

Yn cynnig rhai o'r cyfleusterau hyfforddi arbenigol gorau yn Ne Cymru i bobl ifanc. Dyma ein canolfan flaenllaw sydd hefyd yn gartref i'r Salon. Mae'r Salon wedi'i sefydlu i roi profiad hanfodol i ddysgwyr Trin Gwallt, Barbwr a Harddwch o reoli a gweithio mewn salon masnachu.

Yn ogystal â'r Salon, mae gan yr academi hon gaffi, garej, parth adeiladu a gofal anifeiliaid wedi'i gyfarparu'n llawn. Pob amgylchedd cyffrous i chi gychwyn eich gyrfa a dysgu'r sgiliau i lwyddo. Rydym yn cynnig yr ystod lawn o raglenni dysgu yn y gwaith, o Ymgysylltu a Hyfforddeiaethau Lefel 1 yr holl ffordd hyd at Brentisiaethau Lefel 5, ar draws 30 o wahanol sectorau.

Diddordeb? Beth i'w wneud nesaf...

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i edrych o gwmpas ein canolfan a gadewch inni eich helpu i gyflawni eich uchelgais gyrfa.

029 2072 9018  

Academi Sgiliau Caerdydd
Uned 4a
Hadfield Road
Caerdydd
CF11 8AQ

info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth Teithio

Dim ond pum munud ar droed o orsaf drenau Grangetown a llwybrau bysiau ar hyd Hadfield Road, mae ein Hacademi Sgiliau Caerdydd yn hawdd ei gyrraedd. Mae gennym hefyd barcio am ddim ar y safle os ydym yn teithio mewn car.

 

Darganfod canolfan arall
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop