Canolfan Sgiliau Penybont

Croeso i Ganolfan Sgiliau Penybont!

Wedi'i leoli yng nghanol Pen-y-bont ar Ogwr sy'n cynnig cannoedd o swyddi gwag a chyfleoedd yn benodol i bobl ifanc sy'n edrych i ddechrau ym myd gwaith.

Mae gan y ganolfan hon ystod o feysydd hyfforddi a arweinir gan ddiwydiant a fydd yn eich galluogi i fagu hyder, ennill sgiliau sy'n benodol i'r diwydiant a chael profiad bywyd go iawn mewn amgylchedd gwaith penodol.

Rydym yn cynnig yr ystod lawn o raglenni dysgu yn y gwaith, o Ymgysylltu a Hyfforddeiaethau Lefel 1 yr holl ffordd hyd at Brentisiaethau Lefel 5 ar draws 30 o wahanol sectorau.

Diddordeb? Beth i'w wneud nesaf...

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i edrych o gwmpas ein canolfan a gadewch inni eich helpu i gyflawni eich uchelgais gyrfa.

01656 768888

Canolfan Sgiliau Penybont
70A Stryd Nolton
Penybont
CF31 3BP 

info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth Teithio

Mae ein Canolfan Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr wedi'i lleoli yng nghanol y dref a dim ond pum munud ar droed i'r orsaf reilffordd a bws.

Darganfod canolfan arall
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop