Canolfan Sgiliau Y Barri

Croeso i Ganolfan Sgiliau Y Barri!

Mae'r ganolfan hon, a agorwyd ym mis Medi 2015, yn cynnig amgylcheddau dysgu modern ar stepen eich drws. Mae'r ganolfan  yn cynnig ystod lawn o raglenni dysgu yn y gwaith, o Ymgysylltu a Hyfforddeiaethau Lefel 1 yr holl ffordd i fyny i Prentisiaethau Lefel 5, ar draws 30 o wahanol sectorau.

Os ydych chi'n gadael ysgol neu goleg heb lawer o brofiad gwaith, neu'n rhywun sydd wedi bod yn gweithio mewn rôl swydd am gyfnod, mae gennym gyfleoedd i chi.

 

Diddordeb? Beth i'w wneud nesaf...

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i edrych o gwmpas ein canolfan a gadewch inni eich helpu i gyflawni eich uchelgais gyrfa.

01446 735433

Canolfan Sgiliau Y Barri,
41 Stryd Holton,
Barri,
CF63 4HB

info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth Teithio

Mae ein Canolfan Sgiliau Barry ar y stryd fawr yng nghanol tref y Barri. Mae'n hygyrch iawn ar droed a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Darganfod canolfan arall
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop