Canolfan Sgiliau Aberdâr

Croeso i Ganolfan Sgiliau Aberdâr!

Wedi'i leoli yng nghanol y dref, ac yn llawn cyfleoedd hyfforddi galwedigaethol deniadol. Mae'r ganolfan hon yn cynnig amgylcheddau dysgu modern gydag ardaloedd astudio sydd â chyfleusterau TG o'r radd flaenaf, a fydd yn gwella'ch profiad dysgu.

Wedi'i hagor yn 2015, mae gan y ganolfan hon awyrgylch cyfeillgar, hamddenol ac mae'n lle perffaith os ydych chi am ddechrau ym myd gwaith neu wella eich rhagolygon gyrfa.

Diddordeb? Beth i'w wneud nesaf...

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i edrych o gwmpas ein canolfan a gadewch inni eich helpu i gyflawni eich uchelgais gyrfa.

01685 879024

Canolfan Sgiliau Aberdâr,
5 Canon St,
Aberdâr
CF44 7AT

info@acttraining.org.uk

Darganfod canolfan arall
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop