Mae eich taith fel dysgwr yn cychwyn yma!

Os ydych am wella eich hun, eich bywyd a'ch rhagolygon gyrfaol yna rydych wedi dod i'r lle cywir.

Bob blwyddyn rydym yn helpu dros 6,500 o bobl i gyflawni eu huchelgais gyrfaol trwy ein rhaglenni hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth amrywiol ledled Cymru.

Yn ACT, rydym i gyd yn hynod frwd dros wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu rhaglenni a chyfleoedd dysgu gwych - ac mae pob un o’r 385 ohonom yn dod i'r gwaith bob dydd i wneud hynny.

Gyda'r rhan fwyaf o'n rhaglenni, boed yn Twf Swyddi Cymru+, yn Brentisiaeth neu’n Brentisiaeth Uwch, rydych yn dysgu yn y gwaith, ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, ennill cyflog a sgiliau ac adeiladu gyrfa werth chweil.

Eglurhad o’n cymwysterau
Cymhwyster
Lefel
Cyfatebol
Twf Swyddi Cymru+
Lefel 1
TGAU D-G
Prentisiaeth
Lefel 2
Lefel 3
TGAU A-C
Lefel AS/A
Prentisiaeth Uwch
Lefel 4
Lefel 5
Tystysgrif Genedlaethol Uwch
Gradd Sylfaen
<h3><strong>Os ydych yn newydd i fyd gwaith</strong>...</h3>
<p>edrychwch ar ein llyfryn Byw Dysgu Ennill - eich arweiniad ar gyfer cael y cyfan!</p>

Os ydych yn newydd i fyd gwaith...

edrychwch ar ein llyfryn Byw Dysgu Ennill - eich arweiniad ar gyfer cael y cyfan!

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop