Gwybodaeth i rieni

Fel rhiant byddwch am helpu eich plentyn i wneud y penderfyniad cywir ynghylch eu dyfodol a rhoi’r dechrau gorau posibl iddynt yn eu gyrfa.

Os yw eich plentyn yn ystyried eu camau nesaf, boed hynny i barhau mewn addysg neu i ganfod gwaith, does dim rheswm pam na allant wneud y ddau gyda Phrentisiaeth! 

Gall Prentisiaethau gynnig cyfoeth o wahanol gymwysterau a hyfforddiant i’ch plentyn. Mae llawer o raglenni’n cynnig yr hyn sy’n cyfateb i raddau sylfaen a graddau fel rhan o’r rhaglen, felly gall pobl ifanc ennill yr un cymhwyster â’u cyfoedion yn y brifysgol tra’n gweithio, yn ennill ac yn defnyddio’r sgiliau a ddysgwyd.

Oeddech chi'n gwybod...

  • Ar hyn o bryd mae mwy na 850,000 o bobl ifanc yn ennill ac yn dysgu ar Brentisiaeth
  • Mae 90% o Brentisiaid yn aros mewn cyflogaeth ar ôl gorffen eu Prentisiaeth
  • Cyflog Prentisiaeth ar gyfartaledd yw £25,000

 

“Mae ACT yn gwmni hyfforddiant da iawn, ac mae’n rhoi cyfle daw iawn i Ethan gyflawni gyrfa gydol oes. Mae ACT yn brofiad llawer gwell i Ethan na’r coleg. Roeddwn bob amser yn poeni amdano yn yr ysgol gan ei fod yn un o’r disgyblion ieuengaf, ond mae ACT wedi helpu Ethan i gyflawni llawer mwy nag y gwnaeth ei gyflawni yn yr ysgol. Mae wedi aeddfedu’n ddyn ifanc hyfryd. Mae wedi ennill cymwysterau, meithrin hyder a chael profiad a gyrfa diolch i ACT.” 

Colin Robinson, Tad Ethan Robinson 

Os oes gennych unrhyw bryderon diogelu am eich plentyn, mae manylion cyswllt yma ar gyfer ein swyddogion diogelu. 
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop