Ydy Prentisiaeth Uwch yn addas i chi?

Os ydych am gael y Prentisiaethau gorau ac eisiau gweithio tuag gymhwyster lefel gradd sylfaen tra’n ennill a dysgu yna mae Prentisiaeth Uwch i chi.

Mae Prentisiaethau Uwch yn gweithio yn yr un ffordd â Phrentisiaeth yn yr ystyr y bydd yn rhoi’r cymysgedd i chi o hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith. Fodd bynnag, mae Prentisiaeth Uwch wedi’i ddylunio i ddatblygu eich sgiliau a’ch cymwysterau i’r safon uchaf posibl. 

Ein cyfleoedd Prentisiaeth Uwch presennol

Mae ein cynnig Prentisiaeth Uwch presennol i’r rhai hynny sydd mewn gwaith ar hyn o bryd ac yn 18 mlwydd ped a throsodd yn cynnwys:

  • Gweinyddu Busnes
  • Marchnata Digidol
  • Dadansoddeg Data
  • Rheoli
  • Cyfrifo
  • Cyngor ac Arweiniad
  • Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Gwaith Chwarae
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae mwy a mwy o fusnesau yn dechrau cynnig cymwysterau Prentisiaeth Uwch i’w staff cyfredol yn ogystal ag i recriwtiaid newydd. Rydym yn gobeithio cynnig swyddi Prentisiaethau Uwch gwag yn fuan iawn, iawn. Cadwch lygad yma!

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop