Cwblhewch y ffurflen isod er mwyn cysylltu â ni.

Prif Swyddfa ACT a Chanolfan Sgiliau Caerdydd
Ocean Park House
East Tyndall Street
Caerdydd
CF24 5ET

029 2046 4727

info@acttraining.org.uk

Gwybodaeth am Deithio

Mae Canolfan Sgiliau Caerdydd yn daith gerdded 20 munud o ganol tref Caerdydd a thaith beic 6 munud. Mae llwybr beicio ar gael, ewch i fapiau Google am ragor o wybodaeth. Fel arall, os ydych chi'n teithio gan Bws Caerdydd, defnyddiwch City Circle rhifau 1 a 2, sy'n rhedeg bob 20 munud o Ganal Street, Canol y Ddinas.

BWCIO CWRS NAWR