Diweddariad Coronafeirws

Yr wybodaeth diweddaraf i staff a dysgwyr

Diweddarwyd diwethaf: 23.03.2020

Yn dilyn y datganiad a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, mae ACT wedi atal yr holl gyflawni wyneb yn wyneb. Mae ein Canolfannau Sgiliau a'n Academi Sgiliau bellach ar gau i ddysgwyr ac ymwelwyr ynghyd â'n darpariaeth Ysgolion ACT, gan ddod â gwyliau'r Pasg ymlaen i ddysgwyr.

Gall dysgwyr gyrchu eu pecynnau dysgu a'u Pecyn Cymorth Sgiliau Hanfodol yma

Canllawiau i Dysgwyr
Mae ddanfoniad wyneb i wyneb wedi cael ei atal nes bydd rhybudd pellach. Byddwn yn parhau i gefnogi dysgwyr o bell, trwy osod astudio gartref, defnyddio ein llwyfannau cyflwyno digidol (ar gyfer dysgwyr prentisiaeth) a chadw cysylltiad â'n disgyblion ysgol a dysgwyr hyfforddeiaeth dros y ffôn.

Canllawiau i Staff
Mae canllawiau i staff ar gael ar adran benodol o'n Intranet

Dilyn y diweddaraf
Rydym yn annog ein holl staff, dysgwyr ac ymwelwyr i ddilyn y diweddaraf am y cyngor a'r canllawiau diweddaraf ynghylch Coronafeirws.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws, ei symptomau ac amddiffyn eich hun, ewch I wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop