Ym mis Hydref 2016 daethom yn bartner i Goleg Caerdydd a'r Fro (CAVC). Rydym yn hynod gyffrous i ymuno â Grŵp CAVC oherwydd, gyda'n gilydd, rydym yn wydn ac yn medru cynnal y gallu i barhau i fuddsoddi, datblygu darpariaeth, darparu mwy a chynyddu cyfleoedd i gefnogi unigolion, cymunedau a chyflogwyr ar draws y rhanbarth yn y ffordd orau posib.

Ers 2016, rydym wedi bod yn gweithio gyda'n gilydd i rannu data, yn cynllunio ar y cyd ar gyfer anghenion y dyfodol ac yn chwilio am fylchau mewn sgiliau sydd angen mynd i'r afael â nhw.

Rydym yn parhau i weithredu o dan yr un brand, yr un hunaniaeth a strwythur rheoli ond rydym yn cael ein llywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr mwy sydd â gweledigaeth glir i sicrhau dyfodol ein sector.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop