Prentisiaethau (16 +) Ydy Prentisiaeth yn addas i chi?

Os ydych am ddechrau ar eich gyrfa neu roi hwb i’ch gyrfa bresennol, byddai Prentisiaeth yn le gwych i ddechrau.

Mae Prentisiaeth yn rhaglen dysgu’n seiliedig ar waith sy’n eich helpu i ddatblygu sgiliau proffesiynol ac ennill cymhwyster lefel 2-5 sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol, tra’n ennill cyflog - gan ei wneud yn ddewis gyrfa gwych i unrhyw berson ifanc.

Fel Prentis, byddwn yn sicr o’r canlynol: 

 • Ennill cyflog 
 • Cael gwyliau â thâl
 • Derbyn hyfforddiant
 • Cael cymorth un i un gan ein Haseswyr arbenigol
 • Ennill cymwysterau
 • Dysgu sgiliau sy'n benodol i'r swydd
 • Ennill sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau
 • Llwybrau dilyniant rhagorol
 •  

Ein Prentisiaethau

Heblaw am y ffaith mai ni yw darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru a’n bod yn cynnig yr ystod fwyaf o gymwysterau dysgu yn seiliedig ar waith, y prif reswm mae pobl yn dewis ACT yw am ein bod yn wych yn gwneud beth rydyn ni’n ei wneud.  Wedi ein sefydlu yn 1988, mae gennym beth wmbredd o brofiad mewn darparu hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth o bobl wahanol o bob cefndir. Y flwyddyn ddiwethaf yn unig:  

 • Fe wnaeth 83% o'n dysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth neu lefel uwch o hyfforddiant
 • Fe wnaeth 89% o'n dysgwyr ddweud ein bod yn rhagorol
 • Fe wnaethom helpu dros 10,000 o bobl i gyflawni eu huchelgeisiau gyrfa drwy ein rhaglenni Hyfforddeiaeth a Phrentisiaeth.
 • Fe wnaethom recriwtio 75 o Brentisiaid ar gyfer cyflogwyr o Gymru a oedd yn awyddus i lenwi eu bwlch sgiliau

Yn ACT rydym wedi ymrwymo i gynnig y cyfleoedd Prentisiaeth gorau yng Nghymru. Rydym yn cynnig amrywiaeth enfawr o Brentisiaethau o ansawdd uchel gyda chyflogwr blaenllaw sydd yn awyddus i gyfarfod ymgeiswyr ifanc angerddol fel chi. Edrychwch ar ein swyddi gwag Prentisiaeth cyfredol.

Oes gennych swydd eisoes?

Newyddion gwych, gallwn weithio gyda chi a’ch cyflogwr i ddarparu Prentisiaeth sy’n berthnasol i'ch swydd a lefel. Edrychwch ar ein llwybrau Prentisiaeth cyfredol. 

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop