Llwybrau prentisiaeth a gynigir

Mae eisoes gennych swydd? Newyddion gwych. Gyda'n amrywiaeth eang o lwybrau a lefelau Prentisiaeth gallwn weithio gyda chi a'ch cyflogwr i ddatblygu Prentisiaeth sy’n berthnasol i'ch swydd a’ch lefel. Byddwch yn datblygu eich sgiliau, ennill cymwysterau ac ennill y blaen yn eich gyrfa.

Y peth gorau yw bod arian ar gael. Tra bod eich cyflogwr yn talu cyflog i chi, mae arian ar gael i dalu am holl gost eich hyfforddiant.

Chwilota drwy ein prentisiaethau
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop