Llwybrau prentisiaeth a gynigir

A oeddech chi'n gwybod bod modd i chi gofrestru aelod presennol o staff, neu recriwtio cyflogai newydd i Brentisiaeth yn eich busnes?

Mae prentisiaethau yn ffordd dda o wella sgiliau eich gweithlu presennol ac maent hefyd yn ffordd cost effeithiol o ddenu talent newydd.

Y peth gorau yw bod arian ar gael. Tra y byddwch chi, y cyflogwr, yn talu cyflog i’ch Prentis, mae arian ar gael i dalu am holl gost hyfforddiant y Prentis.

Mae gennym dros 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda channoedd o sefydliadau bach, canolig a mawr ledled Cymru a hynny mewn ystod o sectorau a meysydd busnes. Wele ein darpariaeth lawn isod, fodd bynnag, os nad ydych yn medru gweld sector neu faes busnes sydd o ddiddordeb i chi, yna cysylltwch â ni. Rydym bob amser yn datblygu ein darpariaeth er mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd ag anghenion cyflogwyr a'r economi ranbarthol a byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Chwilota drwy ein prentisiaethau:
Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop