FFURFLEN GAIS

Os ydych am ddod yn Brentis, rydych wedi dod i'r lle iawn!

Yn ACT rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r cyfleoedd Prentisiaeth gorau i chi. Rydym yn cynnig ystod enfawr o Brentisiaethau a Lleoliadau Gwaith o ansawdd uchel gyda chyflogwyr blaenllaw sy'n aros i gwrdd ag ymgeiswyr ifanc, brwd fel chi.

Cam 1 o 4
Dywedwch ychydig am eich hun
Cam 2 o 4
Sut wnaethoch chi glywed amdanom ni?
Cam 3 o 4
Beth sydd o ddiddordeb i chi? Os nad ydych yn siŵr, gallwn ni helpu
Cam 4 y 4
Gadewch i ni drefnu cyfarfod

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT yw'r enw masnachu ar gyfer Associated Community Training Limited |Rhif cwmni 02292330
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop