Rydym yn darparu pecynnau hyfforddi deinamig a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion cyflogwyr a'r gweithlu yng Nghymru.

Dros y 28 mlynedd diwethaf, rydym wedi datblygu nifer o ddulliau arloesol ar gyfer cyflwyno hyfforddiant, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ac adnoddau ar-lein i wella'r profiad dysgu a chwrdd ag anghenion y cyflogwr a'r gweithiwr.

Rydym yn gweithio gyda dros 700 o gyflogwyr ledled Cymru, gan gynnwys y BBC, British Gas, NatWest, Barclays, Y Celtic Manor, Byrddau Iechyd y GIG, Radisson Blu, Wessex Garages, Prifysgol Caerdydd a Thŷ'r Cwmnïau yn ogystal â busnesau bach llwyddiannus fel Terry’s Patisserie, The Vanilla Rooms a Duck Island.

Mae gennym dîm medrus iawn o aseswyr a hyfforddwyr sydd wedi eu lleoli ledled Cymru ac sydd â phrofiad helaeth o ddiwydiant. Mae hyn yn rhoi tawelwch meddwl i chi, bod yr hyfforddiant a’r dysgu yn cael ei ddarparu gan arbenigwr sy'n deall anghenion, pwysau ac weithiau gofynion unigryw eich diwydiant chi.

 

image

Neu lawrlwythwch ein arweiniad Cyflogwyr i ACT

Os ydych yn gyflogwr, gallech chi a'ch cyflogeion elwa o nifer o wasanaethau a chyfleoedd ariannu a gynlluniwyd i gyflwyno talent a meithrin twf o fewn eich busnes.

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr
ACT Training © 2016 Designed and Developed by Spindogs
Euro social fund Wales

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Twf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Euro social fund